Płyty Porfles

Pochłanianie dźwięków przez ustroje chłonne ma duże znaczenie w akustyce wnętrz. Pozwala ono uzyskać określony czas pogłosu pomieszczenia, wyeliminować echa, poprawić właściwości pomieszczeń hałaśliwych, zmniejszając przenoszenie dźwięku przez kanały itd. Działanie polega na pochłanianiu dźwięków padających na powierzchnie pochłaniacza, energia dźwięków zmienia się w ciepło. Zamontowany na ścianach, stropie, ekranach dźwiękochłonnych zmniejsza intensywność fal dźwiękowych odbitych, przyczyniając się do zmniejszenia poziomu hałasu oraz zmiany właściwości akustycznych pomieszczenia

Płyty dźwiękochłonne typu „PORFLES” należą do grupy pochłaniaczy przestrzennych, pochłaniają skuteczniej niż pochłaniacze z płaską powierzchnią. Odpowiednio dobrany kształt, materiał i technologia wykonania czyni, że stosunek zdolności pochłaniania do ciężaru jest dla płyt „PORFLES” znacznie korzystniejszy niż dla płyt płaskich. Obniżenie poziomu hałasu w pomieszczeniach, halach można uzyskać przez zamontowanie płyt „PORFLES” na powierzchniach intensywnie odbijających dźwięk przede wszystkim na suficie i ścianach wnętrz pomieszczenia.

Właściwości chłonne płyt „PORFLES” szczególnie w zakresie niskich i średnich częstotliwości dźwięku zależą od odległości płyt od powierzchni odbijających, daje to możliwość optymalnego doboru współczynnika pochłaniania w tym zakresie częstotliwości dźwięku.

Płyty „PORFLES” surowe zielone oraz pokryte tkaniną TNT kol. jasny popiel

Zastosowanie jest szczególnie korzystne, gdy powierzchnie stropu i ścian są gładkie. Właściwości chłonne powierzchni, na które pada dźwięk, określa współczynnik pochłaniania, dla powierzchni płaskich słabo pochłaniający dźwięk nie przekracza 0,2, silnie pochłaniający dźwięk jest bliski jedności. Współczynnik pochłaniania zależy od częstotliwości dźwięków, średni współczynnik pochłaniania płyt „PORFLES” jest wysoki i wynosi 0,8.W tabeli i na wykresach przedstawione są właściwości chłonne płyt „PORFLES” w pasmach oktawowych.

Właściwości fizykochemiczne płyt „PORFLES”:
Płyta „PORFLES” wykonana jest z mieszanki włóknin bawełnianych, wełnianych i poliestrowych z żywicą termoutwardzalną. Gęstość włókniny płyty „PORFLES” wynosi ok. 100kg/m3.
Pokrycie dekoracyjne:
Płyta „PORFLES” może być dostarczana w następujących wykonaniach:

  • bez pokrycia dekoracyjnego, surowa zielona
  • pokryta dekoracyjną włókniną kol. jasny popiel standard
  • wybrany kolor przy zamówieniu powyżej 400m2.

Zobacz współczynniki pochłaniania dźwięku

Odporność ogniowa: Materiał niepalny !!!

Rodzaje płyt:

  • Płyty surowe, zielone, palne
  • Płyty surowe, zielone, niepalne
  • Płyty pokryte włókniną dekoracyjną jasny popiel, palne
  • Płyty pokryte włókniną dekoracyjną jasny popiel, niepalne
  • Płyty pokryte włókniną dekoracyjną w wybranym kolorze (jasny grafit, czarne)