Wykonawstwo i montaż ekranów dźwiękochłonnych

Wykonywane przez nas ekrany dźwiękochłonne stanowią naturalną lub sztuczną przeszkodę, która ustawiana jest na drodze między źródłem hałasu a punktem obserwacji. Za przeszkodą powstaje natomiast obszar o zmniejszonym natężeniu  dźwięku zwany cieniem akustycznym. Swoją użyteczność ekrany zawdzięczają dwóm podstawowym parametrom fizycznym, czyli izolacyjności akustycznej oraz współczynnikowi pochłaniania dźwięku. Pierwszy z nich odpowiedzialny jest za ilość energii akustycznej jaka przedostanie się przez sam ekran do strefy przez niego chronionej, a drugi parametr za ilość energii fali dźwiękowej jaka zostanie odbita ponownie w stronę źródła dźwięku. Aby skuteczność ekranów akustycznych była wysoka oba parametry powinny być jak najwyższe, tzn. ilość energii fali akustycznej odbitej oraz przedostającej się przez warstwę ekranu powinna być jak najmniejsza. Przy projektowaniu ekranu bierzemy pod uwagę głównie nie tylko jego wymiary, ale także jego usytuowanie względem źródła hałasu. Istotną kwestią jest również materiał z jakiego ekran został wykonany oraz struktura jego powierzchni, ograniczająca odbicia dźwięku.