Kabiny dźwiękochłonne

W celu zabezpieczenia pracowników przed szkodliwym działaniem hałasu w hali produkcyjnej zostają wydzielone osobne pomieszczenia o odpowiedniej izolacyjności akustycznej. Warunkiem poprawnego działania obudowy dźwiękoszczelnej jest jej szczelność oraz wykonanie warstwy zewnętrznej z materiału odpornego na przenikanie dźwięku, a warstwy wewnętrznej z materiału intensywnie pochłaniającego energię dźwiękową. Dla projektowanych kabin dźwiękoszczelnych wymagana jest również odpowiednia wentylacja maszyny oraz zastosowanie zaprojektowanych filtrów dla doprowadzenia i odprowadzenia chłodzącego powietrza.  

 

Odpowiednio wykonana kabina dźwiękochłonna musi zapewnić:

⎯ dostęp do materiałów wykonawczych,

⎯ dostęp do materiałów wykonanych,

⎯ rozbieralność kabiny w celu wykonania serwisu,

⎯ przeszklenie kabiny,

⎯ wentylację kabiny,

⎯ oświetlenie części wnętrza kabiny,

⎯ dostęp pracowników do wnętrza kabiny.