Wygłuszanie maszyn i urządzeń

Na terenie hal produkcyjnych oraz fabryk usytuowane są różnego rodzaju maszyny i urządzenia, które niejednokrotnie emitują poważny hałas negatywnie wpływający na zdrowie i samopoczucie pracowników. Proponujemy zatem wyciszenia akustyczne, które są procesem wygłuszania maszyn poprzez tłumienie ich drgań. Maszyny wibrują, tworząc fale dźwiękowe w powietrzu oraz naprężenia mechaniczne w ciałach stałych. Redukcję hałasu osiąga się tutaj poprzez pochłanianie energii wibracji lub minimalizację źródła drgań i ograniczenie niepożądanego rezonansu. Stosowane przez naszą Firmę zabudowy dźwiękochłonne tworzą niezwykle skuteczną barierę ochronną i przyczyniają się do znacznego ograniczenia występującego hałasu.